Default news teaser image

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ" tháng 10/2022

10/10/2022

Ngày 10/10/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo Chi đoàn cơ sở Xây dựng Lực lượng I tổ chức Sinh hoạt điểm tháng 10 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng và thực hiện quan điểm của Người gắn với Nghị...

Default news teaser image

Kbang tổ chức hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học, doanh nghiệp

10/10/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Gia Lai về việc tổ chức các chương trình hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang trên...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, ...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược...

09/10/2022

Chiều ngày 09/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về Luật Thanh niên...

Default news teaser image

Ia Pa: Tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên về Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021...

07/10/2022

Ngày 07/10/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Chính trị huyện Ia Pa tổ chức tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam...

Ia Pa: Tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng về Luật Thanh niên 202...

Ia Pa: Tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng về Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030

07/10/2022

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện.

Default news teaser image

Cấp tỉnh xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

01/10/2022

Thông qua sự chung tay các đơn vị, doanh nghiệp cùng sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ nhiều mô hình phát triển kinh tế cho những thanh niên có ý chí vươn lên...

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức 02 Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp vi...

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức 02 Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp việc làm năm 2022 cho thanh niên bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19

26/09/2022

Nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đặc biệt là lao động trẻ bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid - 19, trong việc tiếp cận với thông tin tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp nhằm lựa...

Ia Pa: chỉ đạo Đoàn xã Ia Mrơn tổ chức sinh hoạt điểm nói chuyện ch...

Ia Pa: chỉ đạo Đoàn xã Ia Mrơn tổ chức sinh hoạt điểm nói chuyện chuyên đề sách viết về Bác Hồ tháng 9/2022

24/09/2022

Ngày 24/9/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ia Pa chỉ đạo Đoàn xã Ia Mrơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề giới thiệu sách viết về Bác Hồ tháng 9/2022 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản Tuyên ngôn Độc lập (Nhà xuất bản Thanh niên) cho 45 đoàn viên...

Huyện đoàn Chư  Prông tổ chức tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo ...

Huyện đoàn Chư Prông tổ chức tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn...

23/09/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, ngày 23/9/2022, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về...

Thị đoàn Ayun Pa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Sách về Bác Hồ tháng 0...

Thị đoàn Ayun Pa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Sách về Bác Hồ tháng 09/2022

22/09/2022

Ngày 22 tháng 9 năm 2022 Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sách viết về Bác Hồ. Những mẫu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật).

Default news teaser image

Phú Thiện: Chỉ đạo Đoàn xã Ia Yeng tổ chức sinh hoạt điểm nói chuyện chuyên đề sách viết về Bác Hồ tháng 9/2022

20/09/2022

Sáng ngày 19/9/2022 tại Hội trường UBND xã Ia Yeng, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo cho Đoàn xã Ia Yeng tổ chức sinh hoạt Chuyên đề tháng 9/2022 với nội dung nói chuyện về cuốn sách "Bác Hồ kính yêu" của NXB Kim Đồng.

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức sinh hoạt chuyên đề ...

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức sinh hoạt chuyên đề sách “Bác Hồ tấm gương sáng mãi”

19/09/2022

Chiều ngày 19/09/2022, tại hội trường Nông trường cao su Ia Hllốp, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 9, giới thiệu Bộ sách về Bác Hồ kính yêu "Bác Hồ tấm gương sáng mãi".

Tỉnh đoàn Gia Lai: Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng...

Tỉnh đoàn Gia Lai: Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên năm 2022

19/09/2022

Nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ, toàn diện về Internet, tác động của mạng xã hội và kỹ năng để thực hành an toàn mạng cho thế hệ trẻ. Ngày 19/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề "B...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bộ sách Bác Hồ tấm gương sáng mãi"

19/09/2022

Tối ngày 19/09/2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 9, giới thiệu Bộ sách về Bác Hồ kính yêu "Bác Hồ tấm gương sáng mãi".

Default news teaser image

Pleiku: Chỉ đạo Đoàn phường Thắng Lợi tổ chức sinh hoạt điểm nói chuyện chuyên đề sách “Chủ tich Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập” tháng 9 năm 2022

17/09/2022

Ngày 17/9/2022, tại phường Thắng Lợi: Thành đoàn Pleiku tổ chức sinh hoạt chuyên đề thảo luận, nói chuyện chuyên đề sách “Chủ tich Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập” do hai tác giả Vũ Kim Yến và Nguyễn Văn Dương sưu tầm...

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|