Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

09 Tháng Mười 2022

Chiều ngày 09/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.


Tại buổi tập huấn, cán bộ, đoàn viên đã được nghe báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.
 
Cùng với đó, báo cáo viên đã phân tích, làm rõ những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn
 
Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg vào ngày 24/7/2021 với 6 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thông qua buổi tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
 
Đoàn TN Công an tỉnh
Số lượt xem: 0

Các tin khác