Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ" tháng 10/2022

10 Tháng Mười 2022
Ngày 10/10/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo Chi đoàn cơ sở Xây dựng Lực lượng I tổ chức Sinh hoạt điểm tháng 10 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng và thực hiện quan điểm của Người gắn với Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ" .

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người luôn xem cán bộ là vốn quý của Đảng, coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng. Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
 
sa-t10-2.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt

Buổi sinh hoạt giúp các đồng chí đảng viên trong đơn vị hiểu được vị trí, vai trò của cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đoàn TN công an tỉnh
Số lượt xem: 0

Các tin khác