Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp b...

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/02/2021

Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

Thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI...

Thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

27/01/2021

Thông tin kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển theo Nghị định 141/2020

Đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển theo Nghị định 141/2020

06/01/2021

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 141/2020/NĐ-CP, người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm: 1. Người dân tộc thiểu số rất ít người; 2.  Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện...

Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: 100% đoàn viên học tập và hoà...

Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: 100% đoàn viên học tập và hoàn thành 4 bài học LLCT

31/10/2020

Thực hiện hướng dẫn số 49-HD/TĐTN-BTG, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là...

80% thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang được tuyên truyền ...

80% thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang được tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

30/10/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty cao su Mang Yang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận...

Đoàn Phân hiệu Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tuyên t...

Đoàn Phân hiệu Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tuyên truyền, phổ biến đến 80% thanh niên các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương...

30/10/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Phân hiệu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương...

80% thanh niên Công ty Cao su Chư Păh được học tập, tuyên truyền về...

80% thanh niên Công ty Cao su Chư Păh được học tập, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

30/10/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty cao su đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương...

100% đoàn viên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh học tập, hoàn ...

100% đoàn viên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh học tập, hoàn thành 4 bài LLCT

29/10/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; hướng dẫn số 49-HD/TĐTN-BTG, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

80% thanh niên Công ty Cao su Chư  Prông được học tập, tuyên truyền...

80% thanh niên Công ty Cao su Chư Prông được học tập, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

29/10/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty cao su đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương...

Huyện đoàn Chư Sê, Huyện đoàn Chư Pưh và Đoàn Thanh niên Công ty Ca...

Huyện đoàn Chư Sê, Huyện đoàn Chư Pưh và Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Chư Sê phối hợp tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ 2020

29/10/2020

Sáng ngày 28/10/2020, Huyện đoàn Chư Sê, Huyện đoàn Chư Pưh và Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Chư Sê  phối hợp tổ chức "Hành trình đến địa chỉ đỏ" tại Nhà lao Pleiku.  

Đoàn TN Công ty Cao su Chư Prông triển khai học tập, quán triệt 04 ...

Đoàn TN Công ty Cao su Chư Prông triển khai học tập, quán triệt 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) cho 100% đoàn viên công ty

28/10/2020

Thực hiện hướng dẫn số 49-HD/TĐTN-BTG, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là...

Default news teaser image

80% thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

28/10/2020

Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Chư Sê đã đẩy mạnh triển khai việc học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình...

100% Đoàn viên Thị xã Ayun Pa được học tập, phổ biến các nghị quyết...

100% Đoàn viên Thị xã Ayun Pa được học tập, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

28/10/2020

Nhằm góp phần đưa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đảng bộ các cấp đến với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, thời gian qua, Thị đoàn và các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn thị xã...

100% đoàn viên Công ty Cao su Chư Prông được học tập, quán triệt về...

100% đoàn viên Công ty Cao su Chư Prông được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

27/10/2020

Nhằm góp phần đưa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đảng bộ các cấp đến với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, thời gian qua Đoàn Thanh niên Công ty đã chú trọng đẩy mạnh công tác học tập, quán...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến 80% thanh n...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến 80% thanh niên các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

26/10/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|