Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 30-9

31 Tháng Tám 2020
Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-9 với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, chiều 27-9, Đại hội sẽ tổ chức phiên trù bị. Các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc phiên Đại hội chính thức; thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.
 

DH-DANG-BO-TINH-GIA-LAI-2020.jpg
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để duyệt nội dung văn kiện
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Trong phiên Đại hội chính thức (từ ngày 28 đến 30-9), các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và xác định rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm tới; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tham gia góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.
 
Nguồn: Báo Gia Lai
Số lượt xem: 0

Các tin khác