Tiếp tục triển khai Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

25 Tháng Sáu 2020
Nhằm tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, nhất là trong giai đoạn “hậu dịch Covid-19”, kịp thời động viên, khuyến khích các lực lượng tích cực triển khai công tác thông tin đối ngoại, nhất là trên lĩnh vực báo chí;

Thực hiện công văn số 838/STTTT-TTBCXB, ngày 22/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; theo đó, Sở TT&TT thông báo một số nội dung có liên quan đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thay đổi và điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 thành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

- Điều chỉnh về điều kiện tham dự Giải thưởng: gồm các tác phẩm/sản phẩm được công bố, đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020).

- Bổ sung 02 hạn mục dự thi, gồm: video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
- Thời gian tổ chức Lễ trao giải: dự kiến tuần thứ 4, tháng 7/2020.
------------------------------
Đính kèm Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI: Tại đây!
Số lượt xem: 4

Các tin khác