Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

27 Tháng Năm 2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tại chương IV của quyết định, việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân.

Ngày 27/04/2020, Tổng giám đốc ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản số 2129/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Nội dung văn bản hướng dẫn có những điểm chính sau:

1. Đối tượng vay vốn: người sử dụng lao động có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

2. Điều kiện: có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

3. Mức cho vay: không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, (mức lương tối thiểu vùng căn cứ tại NĐ số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động), tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020).
4. Lãi suất cho vay: 0%/năm.

5. Thời hạn cho vay: do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/07/2020.

Đề nghị các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, hướng dẫn đến hội viên, nhất là tới người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn- đơn vị thường trực Chương trình qua số điện thoại 0243 8229318-0913526141.
Số lượt xem: 20

Các tin khác