Gia Lai: Mô hình phát triển Đảng viên trong đoàn viên ưu tú khối địa bàn dân cư tại Thị trấn Chư Ty , huyện Đức Cơ

10 Tháng Mười Một 2022
Công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực mới cho Đảng. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung có hiệu quả việc phát triển Đảng viên mới trong khối địa bàn dân cư. Mô hình phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú trong khu vực địa bàn dân cư đang được thực hiện tại thị trấn Chư Ty và đang triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện Đức Cơ.
 
Trên cơ sở kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn và hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên hàng năm của Đoàn thị trấn, các chi đoàn tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên sau đó gửi biên bản họp và bảng tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên lên Đoàn thị trấn. Ban Chấp hành Đoàn thị trấn dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, tổ chức cho các đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau đó, gửi thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau khi đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp ủy công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ điều kiện để thực hiện quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên cơ sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, Ban Chấp hành Đoàn thị trấn sẽ hướng dẫn và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 
123.jpg
 
Với những nỗ lực tích cực, trong năm 2021 và 2022 vừa qua, Đoàn Thị trấn Chư Ty đã giới thiệu được 40 đoàn viên ưu tú khối địa bàn dân cư cho Đảng bộ thị trấn xem xét, kết nạp trong đó 18 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao nhận thức, hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên tham gia và góp phần quan trọng vào việc xây dựng niềm tin, tình cảm của tuổi trẻ với Đảng. Góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 0

Các tin khác