Gia Lai: Cấp tỉnh tổ chức tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên (đợt 1)

15 Tháng Tư 2023
Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm trang bị các kiến thức, phương pháp tư duy sáng tạo đoàn viên, thanh niên. Ngày 15/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh với sự tham gia của gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại lớp tập huấn các báo cáo viên đã truyền tải đến cán bộ, đoàn viên thanh niên khái niệm cơ bản về tư duy sáng tạo, vai trò của tư duy sáng tạo, các phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo: hãy hành động, cân bằng giữa thực tế và lý tưởng, thoải mái và cởi mở, phá vỡ những nguyên tắc, dám dấn thân, không ỷ lại…
 
z4332947114738_227ba9cf43059643fa8bb93dfb325afb.jpg

 
Bên cạnh đó, để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tư duy sáng tạo trong học tập, tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo, các cấp bộ Đoàn phải hiểu, dẫn dắt, gợi mở các vấn đề cần giải quyết, đặt hàng những ý tưởng, sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng thanh niên. Đồng thời, triển khai đa dạng các giải pháp nhằm tạo ra môi trường có tính chất động lực để thanh niên được xây dựng, rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo; phát huy tính sáng tạo của mình. Trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội nói chung, cần tạo nhiều không gian sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên đóng góp các ý tưởng, sáng kiến phù hợp.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tham gia xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Ban Phong trào Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 20

Các tin khác