Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về nâng cao kiến thức Hội nhập Quốc tế của Việt Nam

23 Tháng Chín 2019
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức tập huấn cho 67 học viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên xã, phường, thị trấn về nâng cao kiến thức Hội nhập Quốc tế của Việt Nam. * Lớp thứ hai:
Ngày 28 tháng 9 năm 2019, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức tập huấn cho 115 cán bộ Đoàn - Hội cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày một số quan điểm về vấn đề hội nhập Quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới hiện nay. Các học viên được lắng nghe những phân tích, đánh giá xử lý liên quan đến những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế trên mọi lĩnh vực như đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam cũng như tranh thủ nguồn lực, cơ hội phục vụ các đột phá chiến lược, nhất là về phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và cải cách thể chế. Việc hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế là điều kiện không thể thiếu để xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trước mắt hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua lớp tập huấn các học viên được hiểu rõ thêm về quá trình hội nhập, năng lực, bản lĩnh và trình độ của đội ngũ làm công tác đối ngoại nói chung và hội nhập quốc tế nói riêng, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới hiện nay.
 
Ban ĐKTHTN
Số lượt xem: 17

Các tin khác