Thông báo thay đổi thời gian đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020

24 Tháng Ba 2020
Ngày 18/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành công văn số 1732-CV/TĐTN-BTG “V/v tham gia đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020”. Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 8h30’-11h00’, ngày 25/3/2020.

Tuy nhiên, do điều kiện công tác, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thay đổi thời gian tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020; thời gian tổ chức chương trình đối thoại từ 8h30’-11h00’, ngày 26/3/2020.

Các nội dung còn lại, đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện theo nội dung công văn số 1732-CV/TĐTN-BTG, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
---------------------------------
Số lượt xem: 0

Các tin khác