Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và treo cờ tổ quốc

11 Tháng Mười Một 2019
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019 (nhằm ngày mùng 01 đến hết ngày mùng 03 tháng Giêng năm Kỷ hợi).
2. Về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi:
Tải file Thông báo số 05/TB-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
Số lượt xem: 0

Các tin khác