Ayun Pa: ra mắt làng thanh niên “2 không, 2 có” tại Bôn H’Liếp, xã Ia Sao

27 Tháng Sáu 2020
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào “Tuổi trẻ Ayun Pa chung tay xây dựng nông thôn mới”;

Sáng ngày 27/6/2020, Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam xã Ia Sao ra mắt làng thanh niên "2 không, 2 có" tại bôn H’Liếp, xã Ia Sao.

Ayun-Pa-ra-mat-lang-2-ko-2-co-2020.jpg
Quang cảnh buổi ra mắt

Việc ra mắt làng thanh niên “2 không, 2 có” (không có thanh niên thất nghiệp; không để xảy ra trọng án trong thanh niên được kiềm chế so với năm trước; có hoạt động giữ gìn văn hóa truyền thống trong thanh niên và có mô hình thanh niên phát triển kinh tế) nhằm nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn - Hội cơ sở vững mạnh và góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

 
Kpă H'Ngoan
Số lượt xem: 7

Các tin khác