Truyền thông Luật Giao thông đường bộ cho gần 400 thanh niên Kông Chro

Truyền thông Luật Giao thông đường bộ cho gần 400 thanh niên Kông Chro

22/05/2023

Sáng 21-5, tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban an toàn Giao thông tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và trang bị kỹ năng lái xe mô tô, xe...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Ch...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

22/05/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của nền ngoại giao, văn hóa hòa bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của nền ngoại giao, văn hóa hòa bình

19/05/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với ...

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

18/05/2023

Cùng với việc ra sức phủ nhận lịch sử, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “đánh” vào các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nhằm chia rẽ nội bộ, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động còn sử dụng...

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên c...

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

17/05/2023

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất...

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư ...

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

15/05/2023

Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại...Sứ mệnh...

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ ...

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

11/05/2023

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi...

Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của b...

Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của bối cảnh mới

11/05/2023

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của bối cảnh mới không chỉ nhằm khẳng định đặc trưng, thuộc tính thể hiện sự ưu việt của nó so với các học thuyết lý luận khác trong lịch sử, mà còn là mệnh lệnh, yêu cầu...

Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

10/05/2023

Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa,...

Giữ vững quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giữ vững quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

08/05/2023

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra nhiều luận điệu nhằm phủ nhận giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch...

Nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái...

Nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội

04/05/2023

 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính...

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ q...

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

03/05/2023

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. 

Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên t...

Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

01/05/2023

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đã có không ít quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn trong hơn 90 năm qua.Họ cho rằng, Đảng Cộng sản...

Chiến dịch Tây Nguyên mở ra thời cơ lớn, làm nên Đại thắng 1975

Chiến dịch Tây Nguyên mở ra thời cơ lớn, làm nên Đại thắng 1975

30/04/2023

Chiều 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3-Quân đoàn 3 nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

29/04/2023

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 được nhận định là một mốc son chói lọi nhất của dân tộc; không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước mà còn có ý...

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|