Truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

05 Tháng Sáu 2022
Ngày 03/6/2022, Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Ia Grai thực hiện Chương trình truyền thông về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” tại làng Blo Dung (xã Ia Hrung).

Hiện nay, tại một số địa phương (chủ yếu các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số) trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Mặc dù, số lượng đã giảm dần theo từng năm, song hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn đeo bám, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc Huyện đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” cũng như đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình truyền thông được xem là giải pháp trong việc làm thay đổi nếp nghĩ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
 
z3463789254264_6ccd0fb2895f3e0956c4e7446d85dbda.jpg
z3463789231346_8349b99feefc113c3788cfc0f54b97ec.jpg
Quang cảnh chương trình
 

Chỉ tính từ cuối tháng 5/2022 đến nay, Huyện đoàn Ia Grai đã thực hiện 03 Chương trình truyền thông, thành lập 03 Câu Lạc bộ “Tiền hôn nhân” tại các xã Ia Bă, Ia Tô, Ia Hrung. Đã có trên 200 Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động.
 
Như Quang – Huyện đoàn Ia Grai
Số lượt xem: 0

Các tin khác