Huyện đoàn Đức Cơ tổ chức hội nghị triển khai Luật thanh niên

17 Tháng Tám 2021
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ngày 16/8/2021, tại Nhà văn hóa xã Ia Lang, Huyện đoàn Đức Cơ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên 2020.

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, cụ thể như: sự cần thiết ban hành Luật Thanh niên; những điểm mới cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên, một số chính sách của Nhà nước đối với thanh niên... Đây là nội dung quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm quán triệt, hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời phổ biến rộng rãi các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật.
 
HINH-2.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Bên cạnh đó, từ tháng 04-08/2021, Huyện đoàn Đức Cơ đã triển khai các TCCS Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên bằng cách lồng ghép vào các hội nghị, diễn đàn, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi Luật Thanh niên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện.
 
                                                                            Trần Thị Gái – Huyện đoàn Đức Cơ
Số lượt xem: 13

Các tin khác