Tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

24 Tháng Tư 2020
Xem tài liệu theo các link bên dưới:
1. Tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024: Tại đây!

2. Tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024:

- Chương trình hành động số 03-CTr/UBH, ngày 24/4/2020 về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024: Tại đây!

- Kế hoạch số 04-KH/UBH, ngày 24/4/2020 về học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024: Tại đây!

- Tài liệu Nghị quyết Đại hội: 
 
T1.jpg
T2.jpg
T3.jpg
T4.jpg
T5.jpg
T6.jpg
T7.jpg
T8.jpg
---------------------
 
Số lượt xem: 7

Các tin khác