Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam

18/05/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 5: Trung ương thông qua nhiều nội dung quan...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 5: Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

11/05/2022

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp ...

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam

09/05/2022

Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh

07/05/2022

Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh...

Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

04/05/2022

Trên hành trình tư tưởng, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác mà còn không ngừng bổ sung, phát triển những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác cho phù hợp với thực tiễn. Một trong những quan điểm của C.Mác được V.I...

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đản...

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

26/04/2022

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống...

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

19/04/2022

Trong các mối quan hệ xã hội, nhân phẩm và danh dự là hai yếu tố tạo nên giá trị, cốt cách của mỗi người. Nhân phẩm, danh dự, uy tín không bỗng dưng hoặc trong một chốc lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, dày...

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong...

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

14/04/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.

Những kẻ giả danh vì dân và “viên đạn bọc đường”

Những kẻ giả danh vì dân và “viên đạn bọc đường”

05/04/2022

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các nước đế quốc và thế lực phản động quốc tế, sử dụng như một phương tiện, công cụ để tấn công các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và những quốc gia tiến bộ nhằm thay đổi thể chế chính trị...

Giữ vững rường cột nước nhà

Giữ vững rường cột nước nhà

31/03/2022

Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Khát vọng cống hiến là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực, ph...

Khát vọng cống hiến là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực, phấn đấu

26/03/2022

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, khát vọng là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không ngừng. Khi các bạn coi khát vọng cống hiến là một lẽ sống thì sẽ tìm ra cách để làm tốt nhất công...

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam h...

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

26/03/2022

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa...

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ

21/03/2022

Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (từ ngày 20 đến 25-1-1994), Đảng ta xác định 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế...

“Bắt đúng bệnh, tìm đúng thuốc”

“Bắt đúng bệnh, tìm đúng thuốc”

18/03/2022

Bắt đúng những căn bệnh mà cán bộ, công chức, đảng viên thường mắc phải để có phương thuốc phòng ngừa, chữa trị kịp thời, không để biến chứng, lây lan là công việc hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và...

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)

09/03/2022

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai biên soạn Infographic tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|