Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng t...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng

26/09/2022

Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Luận giải vấn đề này có ý nghĩa sâu sắc trong quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách tôn giáo...

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng...

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

23/09/2022

Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các...

Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong ...

Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

19/09/2022

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức.

Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng c...

Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

12/09/2022

Thời đại hội nhập quốc tế và xã hội phát triển góp phần làm cho đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) ngày càng phong phú. Song VHNT cũng là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp.

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

05/09/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín...

Giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc

Giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc

29/08/2022

Thống kê từ Báo cáo Ditital, tính đến tháng 6/2021, nước ta có gần 70 triệu người dùng Internet, gần 76 triệu người sử dụng mạng xã hội. Người dùng Internet ngày càng trẻ hóa, đa phần trong độ tuổi thanh niên. Ðây là môi trường để các...

Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ ...

Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22/08/2022

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

19/08/2022

Cách đây 77 năm, vào tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành...

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dâ...

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

16/08/2022

Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng,...

Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu ...

Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

08/08/2022

Lợi dụng việc Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam mới đây có thông báo về việc tạm thời ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới (màu xanh tím than), các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội những...

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn...

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/08/2022

Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. 

Lịch sử, ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Lịch sử, ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

26/07/2022

Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

26/07/2022

Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

21/07/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái...

Nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

18/07/2022

Bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng là một yêu cầu quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào của mỗi người, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên hiện nay. Bởi chỉ khi nào có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính trị nhạy bén thì lúc...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|