Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Nội

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Nội

25/12/2020

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai ...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

14/11/2020

Trong bài viết, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng...

"Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị khô...

"Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

03/11/2020

Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

20/10/2020

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊCỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIITẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Default news teaser image

Nêu cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời việc bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước

09/10/2020

Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệ...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

01/10/2020

Lời Tòa soạn: Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Báo Gia Lai đăng toàn văn nghị quyết quan trọng này.

Quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống (*)

Quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống (*)

01/10/2020

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung...

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

30/09/2020

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phù hợp với...

Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện x...

Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện xã hội tiêu cực

02/09/2020

Mở rộng dân chủ, tăng cường phản biện tích cực, lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên ngôn Độc lập 1945 - giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc hi...

Tuyên ngôn Độc lập 1945 - giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc hiện nay

01/09/2020

Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ tuyên bố với thế giới về nền độc lập của nước Việt Nam, mà còn khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó. Tinh thần và khí phách dân tộc thể hiện trong Bản...

Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đạ...

Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

01/08/2020

Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện...

Trách nhiệm và vinh dự của đảng viên được dự Đại hội đảng các cấp

Trách nhiệm và vinh dự của đảng viên được dự Đại hội đảng các cấp

21/07/2020

Ngày 23/4/ 2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới làm tốt công tác nhân...

 |<  < 1 - 2  >  >|