Phòng ngừa bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay

Phòng ngừa bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay

02/06/2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: Đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích...

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

06/05/2020

Tỉnh ủy Gia Lai vừa có văn bản (Công văn số 3272-CV/TU, ngày 27/4/2020) chỉ đạo tiếp tục việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, chỉ đạo:

Nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc

Nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc

01/05/2020

Việc đề cập bước đầu tới nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc sẽ góp phần tạo cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp phòng chống, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, nhất là trước...

Tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

Tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

24/04/2020

Xem tài liệu theo các link bên dưới:

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020) - Chủ ng...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020) - Chủ nghĩa Lênin với con đường cách mạng Việt Nam

21/04/2020

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Là nhà mácxít trung thành của chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin đã kế thừa và phát triển học thuyết khoa học và cách...

Hành động “ném đá giấu tay” và cuộc đấu tranh với “địch bên trong ta”

Hành động “ném đá giấu tay” và cuộc đấu tranh với “địch bên trong ta”

04/04/2020

Cứ mỗi dịp diễn ra đại hội đảng các cấp, đơn thư nặc danh, mạo danh, thông tin lan truyền về công tác nhân sự đại hội lại rộ lên.

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đạ...

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

02/03/2020

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các...

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

12/02/2020

Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành...

Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

08/01/2020

Ngày nay, với khả năng giúp con người tạo dựng những mối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để giao lưu, chia sẻ, mạng xã hội đã trở thành một thứ “quyền lực” trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, từ vai trò...