Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hi...

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

07/06/2023

"Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu"....

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - H...

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

05/06/2023

Ngày 5/6/1911, sự kiện Hồ Chí Minh, với tên gọi Văn Ba, rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam. 112 năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm đường cứu...

Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trá...

Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

05/06/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Ảnh minh họa: TTXVN Có thể nói, sinh mệnh của Đảng cũng như sự thành bại của...

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản ...

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

02/06/2023

Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà...

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hoạt động tuyên truyền “Tuổi trẻ Gia Lai ...

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hoạt động tuyên truyền “Tuổi trẻ Gia Lai vì biên cương Tổ quốc”

01/06/2023

Sáng ngày 31/5/2023, tại Nhà văn hoá xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai vì biên cương Tổ quốc” năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Duy Nam...

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

31/05/2023

 Thời gian qua, với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt” toàn cầu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam. Tuy nhiên, ChatGPT đang bị các thế lực thù...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

29/05/2023

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức “tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái...

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng...

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

25/05/2023

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những...

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

24/05/2023

Trong khi dư luận nói nhiều đến tình trạng cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, không dám làm khiến hàng loạt công việc đình trệ thì một hiện tượng khá phổ biến và cũng là “trọng bệnh” của đội ngũ cán bộ, công chức, đó là tâm lý...

Truyền thông Luật Giao thông đường bộ cho gần 400 thanh niên Kông Chro

Truyền thông Luật Giao thông đường bộ cho gần 400 thanh niên Kông Chro

22/05/2023

Sáng 21-5, tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban an toàn Giao thông tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và trang bị kỹ năng lái xe mô tô, xe...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Ch...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

22/05/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của nền ngoại giao, văn hóa hòa bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của nền ngoại giao, văn hóa hòa bình

19/05/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với ...

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

18/05/2023

Cùng với việc ra sức phủ nhận lịch sử, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “đánh” vào các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nhằm chia rẽ nội bộ, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động còn sử dụng...

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên c...

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

17/05/2023

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất...

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư ...

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

15/05/2023

Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại...Sứ mệnh...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|