Hội đồng Đội thành phố Pleiku chỉ đạo làm điểm mô hình: “Mỗi tuần m...

Hội đồng Đội thành phố Pleiku chỉ đạo làm điểm mô hình: “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”

09/11/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội thành phố Pleiku đã chỉ đạo các liên đội trên địa bàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng...

Những kết quả trong triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp...

Những kết quả trong triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” tại huyện Đak Đoa

09/11/2020

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Đội huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các Liên đội trong toàn huyện triển khai sinh hoạt liên đội dưới cờ với chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng", đặc biệt là triển...

Ia Pa: Sinh hoạt liên đội dưới cờ chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyệ...

Ia Pa: Sinh hoạt liên đội dưới cờ chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng

09/11/2020

Nhằm đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ được thiết kế gắn với phong trào nói lời hay, làm việc tốt. Ngay từ đầu năm học 2020-2021, Hội đồng Đội huyện đã triển khai đến các liên đội trên địa bàn huyện tổ chức mô hình sinh hoạt dưới cờ...

Hiệu quả từ mô hình sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹ...

Hiệu quả từ mô hình sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”

09/11/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai tới các liên đội t