Ra mắt Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật huyện Kbang

20 Tháng Tư 2023
Ngày 18-4, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) ra mắt Đội Xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật.

Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật huyện Kbang có 23 thành viên thuộc các cơ quan: Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Bưu điện huyện.

cac-thanh-vien-mo-hinh-doi-xung-kich-chuyen-doi-so-va-tuyen-truyen-phap-luat-huyen-kbang-ra-mat-4443.jpg
Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật huyện Kbang tại buổi ra mắt. Ảnh: Hồng Hạnh

Mô hình có chức năng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, doanh nghiệp, nhà trường… trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án 06/CP về về phát triển ứng dụng dữ liệu, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia: cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn công dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử VnEID để thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở địa bàn cơ sở; vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng xã hội an toàn, trật tự, kỷ cương.

Tại buổi ra mắt đã thông qua Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của mô hình.

Nguồn: baogialai.com.vn


 

Số lượt xem: 7

Các tin khác