Gia Lai ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số

07 Tháng Năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Quyết định số 209/QĐ-UBND ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh.

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số này quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ Chuyển đổi số các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


498ce7d9-497d-4ade-9ffa-49ccc97b83d5-2589.jpeg
Kỹ thuật viên xử lý thông tin hình ảnh qua camera tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy


Bộ chỉ số này mang tính tổng quát đánh giá mức độ Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã, bao gồm các chỉ số đánh giá về Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh và các lĩnh vực ưu tiên. Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các chỉ số chính, chỉ số thành phần và các tiêu chí; hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố kết quả đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị. Bộ chỉ số cũng giúp đánh giá hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm, giúp các cơ quan, đơn vị nhìn nhận được sự tiến bộ trong quá trình chuyển đổi số. Đây cũng là cơ sở để xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm cho phép các cơ quan, đơn vị nhập thông tin báo cáo trực tuyến, đồng thời cho phép tra cứu trực tuyến kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp sở gồm 7 chỉ số chính, tổng điểm đánh giá là 500 điểm; cấp huyện và cấp xã có 8 chỉ số chính, tổng điểm là 1.000.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 5-4-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26-10-2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 169/QĐ-UBND.

Xem Bộ tiêu chí đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tại đây: BO-CHI-SO-DANH-GIA-MUC-DO-CHUYEN-DOI-SO-(2).pdf
 

Nguồn:baogialai.com.vn

Số lượt xem: 9

Các tin khác