Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Infographic Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI,
2 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2021
3 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6 năm 2021
4 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021
5 Tài liệu SHCĐ tháng 4 năm 2021
6 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2021
7 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2021
8 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2021
9 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2020
10 Tài liệu SHCĐ Tháng 11/2020
11 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2020
12 Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
13 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2020
14 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
15 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
16 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2020
17 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2020
18 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2020
19 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2020
20 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2020