Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2023
2 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam
3 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2022
4 Tài liệu SHCĐ tháng 10 năm 2022
5 Tài liệu SHCĐ tháng 9 năm 2022
6 Tài liệu SHCĐ tháng 8/2022
7 Tài liệu SHCĐ tháng 7/2022
8 Tài liệu SHCĐ tháng 06/2022
9 Tài liệu SHCĐ tháng 05/2022
10 Tài liệu SHCĐ tháng 4/2022
11 Tài liệu SHCĐ tháng 03/2022
12 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
13 Tài liệu SHCĐ tháng 02 năm 2022
14 Tài liệu SHCĐ tháng 01 năm 2022
15 Tài liệu SHCĐ tháng 12 năm 2021
16 Tài liệu SHCĐ tháng 11 năm 2021
17 Tài liệu SHCĐ tháng 10 năm 2021
18 Tài liệu SHCĐ tháng 9 năm 2021
19 Tài liệu SHCĐ tháng 8/2021
20 Infographic Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI,