Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2023
2 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2023
3 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2023
4 Sổ tay hỏi đáp đoàn viên thanh niên với bảo vệ nền tảng tương tưởng của Đảng
5 INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2022
6 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2/023
7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
8 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2023
9 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam
10 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2022
11 Tài liệu SHCĐ tháng 10 năm 2022
12 Tài liệu SHCĐ tháng 9 năm 2022
13 Tài liệu SHCĐ tháng 8/2022
14 Tài liệu SHCĐ tháng 7/2022
15 Tài liệu SHCĐ tháng 06/2022
16 Tài liệu SHCĐ tháng 05/2022
17 Tài liệu SHCĐ tháng 4/2022
18 Tài liệu SHCĐ tháng 03/2022
19 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
20 Tài liệu SHCĐ tháng 02 năm 2022