Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra chuyên đề năm 2020

23 Tháng Mười 2020
Căn cứ Kế hoạch số 277-KH/UBKT, ngày 20/8/2020 của Ủy ban Kểm tra Tỉnh đoàn về công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020, từ ngày 08/10 đến ngày 22/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức kiểm tra chuyên đề việc quản lý sử dụng các hạng mục công trình do Tỉnh đoàn đầu tư tại 4 đơn vị: Chư Pưh (8/10), Krông Pa (14/10), Đak Pơ (16/10), Kbang (20/10) dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Hồ Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.
Qua các buổi kiểm tra chuyên đề cho thấy việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn được các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể như công tác chăm sóc những cây yếu, trồng mới đối với những cây xanh bị chết; sửa chữa lắp đặt đối với những bóng bị hư, không chiếu sáng.
 
 xa-Dong,-Kbang.jpg

Kiểm tra tuyến đường tại xã Đông - Kbang

xa-Ia-Le,-Chu-Puh.jpg

Kiểm tra tuyến đường tại xã Ia Le - Chư Pưh

xa-Phu-Can,-Krong-Pa.jpg

Kiểm tra tuyến đường tại xã Phú Cần - Krông Pa

xa-YaHoi,-Dak-Po-1.jpg
Kiểm tra tuyến đường tại xã Ya Hội - Đak Pơ

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định. Qua các buổi kiểm tra chuyên đề, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã đề nghị các đơn vị, các đồng chí Bí thư Đoàn cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn tại đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra, khắc phục những hạn chế mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nêu tại các cuộc họp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 37

Các tin khác