Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

02 Tháng Mười 2020
       Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư là nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động và chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn. Vì thế, việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài được Tỉnh Đoàn thực hiện trong suốt thời gian qua, mang ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức đoàn.
 
       Theo số liệu của Tỉnh Đoàn, tỷ lệ đoàn viên trên địa bàn dân cư chiếm 44,5% tổng số đoàn viên toàn tỉnh, số tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư chiếm 48,3 % tông số tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động ở các thôn, làng, tổ dân phố.

       Thực tế cho thấy, hoạt động chi đoàn ở thôn, khu vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động còn thấp. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Năng lực, trình độ, nghiệp vụ của cán bộ đoàn còn yếu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động chi đoàn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo. Đội ngũ bí thư chi đoàn thay đổi nhanh, nhưng chưa chuẩn bị lực lượng thay thế; công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Đoàn cấp trên đối với hoạt động của chi đoàn chưa thường xuyên…
       
       Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh Đoàn đã triển khai các giải pháp, mô hình nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư theo Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-TCKT, ngày 16/8/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2020 và Kế hoạch số 194-KH/TĐTN-TCKT, ngày 25/12/2019 về thực hiện Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2020. Trong đó chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, thí điểm, nhân rộng các mô hình nâng cao chất lượng chi đoàn và đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cự như: Đưa cán bộ, công chức về phụ trách công tác Đoàn hoặc tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các chi đoàn địa bàn dân cư; Sinh hoạt chi đoàn ghép, Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố. Chú trọng phát triển nguồn Bí thư chi đoàn từ các gương thanh niên làm kinh tế giỏi, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu trong các hoạt động tại địa phương; định kỳ tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi để tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm…
 
Hoi-thi-Bi-thu-Chi-doan-gioi-tren-dia-ban-dan-cu-nam-2020-thi-xa-Ayun-Pa.jpg
 Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi trên địa bàn dân cư năm 2020 thị xã Ayun Pa

Hoi-thi-Bi-thu-Chi-doan-gioi-tren-dia-ban-dan-cu-nam-2020-huyen-Chu-Prong.jpg
Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi trên địa bàn dân cư năm 2020 huyện Chư Prông
 
Buoi-sinh-hoat-Chi-doan-Phuong-Yen-The,-TP-Pleiku.jpgHình ảnh sinh hoạt chuyên đề tại phường Yên Thế, TP. Pleiku

       Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cấp xã để tổ chức các lớp bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kế nhiệm; tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn bằng nhiều hình thức; thực hiện sinh hoạt chi đoàn ghép, tổ chức sinh hoạt luân phiên theo cụm, phân công chi đoàn mạnh hỗ trợ chi đoàn yếu; ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, tập hợp thanh niên qua mạng xã hội...
       
       Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư ngày càng có sự tiến bộ rõ nét, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 24

Các tin khác