Đak Pơ: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội năm 2022

11 Tháng Tám 2022
Trong 02 ngày 08-09/8/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đak Pơ đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội năm 2022 cho 74 cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

image001-(1).jpg
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đoàn cơ sở đã được nghe báo cáo, hướng dẫn các chuyên đề quan trọng như: Một số vấn đề lý luận chính trị dành cho ĐVTN; một số nghiệp vụ công tác Đoàn; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Pơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; kỹ năng thực hành trong sinh hoạt, tổ chức Trại…
 

image001.jpg
Hướng dẫn kỹ năng dựng lều nhanh
 
Lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao trình độ nhận thức chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác Đoàn – Hội trong tình hình mới. Là dịp để cán bộ Đoàn, Hội trong huyện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác lẫn nhau. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong việc học tập, rèn luyện kỹ năng, nghiệm vụ, đổi mới phương pháp công tác để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn huyện.
                                                                              Vi Tình – Huyện đoàn Đak Pơ
Số lượt xem: 6

Các tin khác