Đak Đoa phát động quyên góp xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

24 Tháng Sáu 2020
Chiều ngày 23/6/2020, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa tổ chức phát động quyên góp xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện KBang thời kỳ 1973 -1975.

Dak-Doa-quyen-gop-xay-dung-Bia-2020.jpg
Đak Đoa phát động quyên góp xây dựng Bia di tích
 

Trên tinh thần tự nguyện, buổi quyên góp đã thu được số tiền 930.000 đồng. Sau buổi quyên góp trên, 30 TCCS đoàn sẽ tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên đang công tác, học tập, lao động, sinh hoạt trên địa bàn huyện thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; lồng ghép vận động trong các hoạt động, phong trào của Đoàn tại địa phương, đơn vị.
 
Kim Quân - HĐ Đak Đoa
Số lượt xem: 5

Các tin khác