Các cụm hoạt động kiểm tra chuyên đề, giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2020, gắn phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

16 Tháng Sáu 2020
Từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2020, các cụm hoạt động Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề và giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 11/6, cụm hoạt động số 2 (Ia Pa, Ayun Pa, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa) tiến hành kiểm tra chuyên đề và giao ban tại Huyện đoàn Ia Pa; cụm hoạt động số 4 (Đoàn Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Đoàn trường CĐSP Gia Lai, Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn TN Quân sự tỉnh) giao ban tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ngày 12/6, cụm hoạt động số 1 (Pleiku, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Đak Đoa) giao ban tại Huyện đoàn Đak Đoa; cụm hoạt động số 3 (Mang Yang, An Khê, Kbang, Kông Chro, Đak Pơ) kiểm tra chuyên đề và giao ban tại Huyện đoàn Mang Yang.

Ngày 15/6, cụm hoạt động số 5 (Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang) kiểm tra chuyên đề và giao ban tại Đoàn TN Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh.

Tại các buổi làm việc, các cụm hoạt động đã tiến hành kiểm tra chuyên đề với các nội dung: Kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TĐTN-BTG, ngày 12/02/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2019-2022 (tại Cụm hoạt động số 2); Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-TCKT, ngày 16/8/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022 (Cụm hoạt động số 3); Kiểm tra việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 (Cụm hoạt động số 5).

Các cụm hoạt động đã đánh giá kết quả triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các mô hình, hoạt động tiêu biểu của địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

C1-PHAT-DONG-(1).jpg
Cụm hoạt động số 1 quyên góp xây dựng Bia di tích

C2-GIAO-BAN-(1).jpg
Cụm hoạt động số 2 giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2020

c3-giao-ban-(1).jpg
Cụm số 3 giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2020


c4-phat-dong.jpg
Cụm hoạt động số 4 quyên góp xây dựng Bia di tích

c5-giao-ban.jpg
Cụm hoạt động số 5 giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2020
 

Dịp này, hưởng ứng đợt phát động quyên góp xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang, thời kỳ 1973-1975 trong toàn đoàn, các cụm hoạt động cũng đã tiến hành phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng Bia di tích. Đợt phát động được triển khai đến hết tháng 7/2020.
BTG
 
Số lượt xem: 38

Các tin khác