Gia Lai hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương đúng tiến độ

14 Tháng Tám 2022
Đến hết ngày 12-8, 25/25 đơn vị Đoàn Thanh niên cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh Đoàn Gia Lai đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng tiến độ đã đề ra.
 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của ban chấp hành.
 

ht.jpg
Quang cảnh đại hội Đoàn Thanh niên huyện Krông Pa lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027)

 

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, bám sát tình hình thực tế. Công tác bầu cử thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của đại hội. Nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng, đóng góp cho văn kiện của đại hội Đoàn các cấp. Ban Chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của thanh niên.

Thành công của Đại hội Đoàn TNCS cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027), dự kiến vào trung tuần tháng 10-2022.

Hà Đức Thành

 
Số lượt xem: 0

Các tin khác