144 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

16 Tháng Mười Hai 2022

Chiều 15/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ tư với nội dung nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đại hội đã bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đầu phiên làm việc, đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu cho biết, 981/981 đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình bày Đề án Ban Chấphành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027. 

 

 

Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương trình bày Đề án
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027

 

Theo đề án, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII sự kiến có 145 đồng chí, với độ tuổi bình quân không quá 37 tuổi, trong đó phấn đấu trên 30% đồng chí dưới 35 tuổi, không qua 30% trên 37 tuổi, phần lớn có độ tuổi từ 35-37 tuổi. Tỷ lệ nữ phấn đấu đạt ít nhất 20%, người dân tộc thiểu số đạt ít nhất 7%.

Đại hội đã chia 20 tổ thảo luận về công tác nhân sự. Các đại biểu tham gia tổ thảo luận đã thống nhất cao với 159 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI chuẩn bị để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027.  

 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất với danh sách 159 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

 

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất bầu Ban Kiểm phiếu gồm 37 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và tài năng trẻ Trung ương Đoàn làm trưởng Ban.

 

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 144 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII,
nhiệm kỳ 2022 -2027

 

 


Nguồn: doanthanhnien.vn

 

Số lượt xem: 2

Các tin khác