Công tác phát triển Đảng viên trong đoàn viên ưu tú trong trường THPT

13 Tháng Giêng 2021
Việc phát triển Đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nội dung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung có hiệu quả việc phát triển Đảng viên mới trong khối trường học.

Ngay từ đầu năm học 2019-2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Pleiku, Huyện đoàn Chư Păh, Ia Grai đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn, nhất là Đoàn trường học luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu các Đoàn viên ưu tú là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch nhân thân tốt, đủ độ tuổi... để bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng cách mạng và giới thiệu cho Chi bộ nhà trường xem xét kết nạp vào Đảng.

Kết quả trong năm 2020, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Hùng Vương - Tp. Pleiku giới thiệu 06 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Cấp ủy Chi bộ nhà trường xem xét kết nạp Đảng và có 01 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng; Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi - huyện chư Păh đã giới thiệu được 03 Đoàn viên ưu tú là học sinh khối 12 cho Chi bộ nhà trường xem xét, kết nạp và 03 đồng chí đã được vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Ia Grai giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú và 01 đồng chí được vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.jpg
Kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh

2.jpg
Kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai

3.jpg
Kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tại trường THPT chuyên Hùng Vương, Thành phố Pleiku


 
Thông qua việc triển khai mô hình phát triển Đảng viên trong đoàn viên ưu tú khối trường học từng bước nâng cao nhận thức về Đảng cho các em học sinh THPT, từ đó, giúp cho đoàn viên tích cực phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên trong bộ phận thanh niên tiên tiến ngày càng tăng; hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 19

Các tin khác