Huyện đoàn Đak Pơ: Tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021

Huyện đoàn Đak Pơ: Tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021

25/08/2021

Ngày 21/8/2021, tại làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đak Pơ tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm  2021.