Gia Lai: Những thủ lĩnh thanh niên đi đầu trong phong trào học tập ...

Gia Lai: Những thủ lĩnh thanh niên đi đầu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác

04/11/2019

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, thời gian qua những thủ lĩnh thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những việc làm cụ thể thiết thực.