Thị xã Ayun Pa tổ chức Ngày hội thanh niên "Ngày đoàn viên" năm 2021

Thị xã Ayun Pa tổ chức Ngày hội thanh niên "Ngày đoàn viên" năm 2021

22/03/2021

Căn cứ Kế hoạch số 158-KH/ĐTN, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thị đoàn về việc tổ chức ngày hội thanh niên gắn với trò chơi dân gian với chủ đề “Ngày đoàn viên” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí...