Ông: Phan Hồ Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 0905.878.779