Ông: Nguyễn Hoàng Phong

Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 0914.111.316