Ông: Đỗ Đức Thanh

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 0976.61.69.79