Ông: Đỗ Duy Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 090.530.4562