Bà: Hà Thị Giang Thảo

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 0984.453.188