Bà: Hà Thị Giang Thảo

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Số điện thoại: 0984.453.188