Đ/c: Trần Thanh Phương

Chức vụ: Lái xe
Số điện thoại: 0985.965.768