Đ/c: Huỳnh Thị Diệu Nhi

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Kế toán
Số điện thoại: 0914.033.844