Trang chủ  > Giới thiệu > Hộp thư điện tử

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

STT Phòng, ban, bộ phận Địa chỉ email/Điện thoại Ghi chú
1 Văn phòng Tỉnh đoàn vp.td@gialai.gov.vn
3827.473
 
2 Ban Tổ chức kiểm tra tckt.td@gialai.gov.vn
3.827.546
 
3 Ban Tuyên giáo tg.td@gialai.gov.vn
3827.470
 
4 Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên dkthtn.td@gialai.gov.vn
3.827.719
 
5 Ban Thanh thiếu nhi Trường học ttnth.td@gialai.gov.vn
3.827.434
 
6 Ban Thanh niên Công nhân Nông thôn Đô thị tncnntdt.td@gialai.gov.vn
3.827.544
 
7 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tthdtn.td@gialai.gov.vn
3.719.156