Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình Số: 28-CT/TĐTN-BTG

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

19/09/2016

19/9/2016

Chỉ thị Sô: 01-CT/TĐTN-BTG

Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình hình sử dụng rượu, bia trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên

04/08/2016

04/8/2016

Kế hoạch Số: 258a-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020”

11/05/2016

11/5/2016

Chương trình Số 27-CTr/TĐTN-TCKT

Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020

10/05/2016

10/5/2016

Chương trình Số: 26/CTPH-SLĐTB&XH-TĐTN-HCCB

Chương trình phối hợp phối hợp hoạt động giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc “Chăm sóc Người có công và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”

09/05/2016

09/5/2016

Kế hoạch Số: 248 KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với đoàn viên, thanh thiếu niên khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016 - 2020

01/04/2016

01/4/2016

Quyết định Số: 461-QĐ/TĐTN-VP

Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2012 - 2017

12/11/2015

12/11/2015

Quyết định Số: 313 QĐ/TĐTN-VP

Quyết định Về việc ban hành quy định sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc

15/08/2014

15/8/2014

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|