Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số 191-KH/HĐĐ

Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2020-2023

03/09/2020

03/9/2020

Kế hoạch Số 279-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh của Đoàn năm 2020

20/08/2020

20/8/2020

Kế hoạch Số 277-KH/UBKTTĐ

Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020

20/08/2020

20/8/2020

Thông báo Thông báo số 1

Thông báo số 1 về việc kéo dài thời gian đăng ký dự thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020"

18/08/2020

18/8/2020

Kế hoạch Số 275-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính" năm 2020

18/08/2020

18/8/2020

Kế hoạch Số 272-KH/TĐTN-BPT

Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020

27/07/2020

27/7/2020

Thông báo Số 182-TB/BTC

Thông báo V/v tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020

22/07/2020

22/7/2020

Thể lệ Thể lệ Cuộc thi

Thể lệ cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020

13/07/2020

13/7/2020

Kế hoạch Số 266-KHPH/TĐTN-SGDĐT-SLĐTBXH

Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho đội ngũ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt năm 2020

09/07/2020

09/7/2020

Công văn Số 181-CV/HĐĐ

Công văn V/v triển khai tham gia Cuộc thi đọc sách Vì tương lai

02/07/2020

02/7/2020

Kế hoạch Số 263-KH/TĐTN-BPT

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV, năm 2020

02/07/2020

02/7/2020

Kế hoạch Số: 262-KH-BCĐ

Kế hoạch Hoạt động Hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/07/2020

01/07/2020

Kế hoạch Số: 261-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL

Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020

26/06/2020

26/06/2020

Công văn Số: 1950-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn V/v triển khai, thực hiện hướng dẫn 51-HD/TWĐTN-TNNT

25/06/2020

25/6/2020

Hướng dẫn Số: 51 -HD/TWĐTN-TNNT

V/v thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

18/06/2020

18/6/2020

Kế hoạch Số 257-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020

10/06/2020

10/6/2020

Kế hoạch Số: 553-KHPH/TĐTN-CAT

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

08/06/2020

08/6/2020

Kế hoạch Số: 250-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

29/05/2020

29/05/2020

Công văn Số 1872-CV/TĐTN-TTNTH

Công văn V/v báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020

28/05/2020

28/5/2020

Công văn Số: 1819-CV/TĐTN-TTNTH

CV v/v đẩy mạnh triển khai, tham gia Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

07/05/2020

07/05/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|