Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 21-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/01/2023

11/01/2023

Dự thảo Tài liệu

Ngày 05/01/2022: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027

04/01/2023

Dự thảo

Quyết định 52-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/01/2023

03/01/2023

Công văn 159-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

21/12/2022

21/12/2022

Quyết định 38-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Quyết định 39-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Chương trình 03-CTr/TĐTN-TCKT

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Chương trình 02-CTHĐ/TĐTN-BTG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

30/11/2022

30/11/2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 Tài liệu

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027

11/01/2022

Dự thảo

Kế hoạch Số 432-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

20/12/2021

20/12/2021

Kế hoạch Số 426-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

13/12/2021

13/12/2021

Kế hoạch Số 402-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/10/2021

06/10/2021

Thông tri Số 03-TT/TU

Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

04/10/2021

04/10/2021

Chỉ thị Số 08-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/09/2021

20/8/2021

Chương trình 291-Ctr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

14/09/2021

14/09/2021

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 ...

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

02/07/2021

...

Kế hoạch Số: 379 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Triển khai các biện pháp tuyên truyền và hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

01/07/2021

01/7/2021

Kế hoạch Số: 378 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động về nguồn tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai, thời kỳ 1962 - 1975 từ nay đến năm 2022

30/06/2021

30/6/2021

Quyết định Số: 62-QĐ/TWH

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

15/12/2020

15/12/2020

Công văn Số 2321-CV/TĐTN-BTG

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia cuộc thi

14/12/2020

14/12/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|