Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số: 230-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông tham gia phòng, chống dịch COVID-19

10/04/2020

10/04/2020

Công văn Số: 1722-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn Số 136-CV/HĐĐ

Công văn V/v xét, tặng giải thưởng Kim Đồng, năm học 2019-2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn 1720-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai các hoạt động phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh năm 2020

12/03/2020

12/3/2020

Kế hoạch Số 216-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn - Hội lần thứ I, năm 2020

10/03/2020

10/3/2020

Kế hoạch Số 219-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai, năm 2020 với chủ đề "Dự án xanh, trái đất sạch"

10/03/2020

10/3/2020

Công văn Số 1700-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn triển khai giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai năm 2020

04/03/2020

04/3/2020

Kế hoạch Số 214-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức "Ngày đoàn viên" năm 2020

04/03/2020

04/3/2020

Kế hoạch Số: 211-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

26/02/2020

26/2/2020

Quyết định Số: 391-QĐ/TĐTN-TTNTH

Quy chế Giải thưởng "Giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn, Đội trường học tiêu biểu" cấp tỉnh

23/02/2020

23/02/2020

Kế hoạch Số 209-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020

20/02/2020

20/2/2020

Kế hoạch Số: 206-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ X, năm 2020

17/01/2020

1/17/2020

Chương trình Số 16-Ctr/TĐTN-VP

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

16/01/2020

16/1/2010

Hướng dẫn Số: 42-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2019-2023

22/11/2019

22/11/2019

Chương trình Số: 102-CTr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

11/09/2019

11/9/2019

Chương trình Số: 13-CTr/TĐTN-TTNTH

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020

11/09/2019

11/9/2019

Nghị quyết Số: 03-NQ/TĐTN-TCKT

Nghị quyết Về một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022

16/08/2019

16/8/2020

Quyết định Quyết định số 64/QĐ-SXD

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/07/2019

26/7/2019

Kế hoạch Số: 133-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 trong đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2022

13/03/2019

13/3/2019

Kế hoạch Số 127-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022

04/03/2019

04/2/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|