Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch liên tịch 38-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXII, năm 2023

07/03/2023

07/3/2023

Công văn 305-CV/TĐTN-BTG

Công văn về việc gửi câu hỏi và tham gia Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn"

02/03/2023

01/3/2023

Công văn 297-CV/TĐTN-BTG

Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

01/03/2023

01/3/2023

Kế hoạch 34 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình "Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em" tỉnh Gia Lai năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Báo cáo 68-BC/TĐTN-TCKT

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 2 và Chương trình Công tác Đoàn tháng 3 năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Kế hoạch Số 593/KH-BNV

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023

23/02/2023

19/02/2023

Kế hoạch 33-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

22/02/2023

20/02/2023

Kế hoạch 32-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2023

20/02/2023

20/02/2023

Kế hoạch Số: 593/KH-BNV

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023

19/02/2023

19/02/2023

Hướng dẫn 03-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn Công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16/02/2023

16/02/2023

Kế hoạch 31-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023

16/02/2023

16/02/2023

Kế hoạch 30-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch kiểm tra giám sát; giám sát phản biện xã hội năm 2023

09/02/2023

09/02/2023

Công văn 234-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

08/02/2023

08/02/2023

Công văn 236-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuên truyền 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 

08/02/2023

08/02/2023

Kế hoạch 27-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XV và NQ ĐH Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV

06/02/2023

06/02/2023

Kế hoạch 28-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch biên soạn tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV

06/02/2023

06/02/2023

Hướng dẫn 02-HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2023

31/01/2023

31/01/2023

Kế hoạch 24 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học học kỳ I và triển khai chương trình công tác học kỳ II năm học 2022 - 2023

30/01/2023

30/01/2023

Kế hoạch 23 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp kiểm tra - giám sát công tác Đoàn - Đội trường học  năm học 2022 - 2023

30/01/2023

30/01/2023

Chương trình 04-CTr/TĐTN-VP

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

18/01/2023

18/01/2023

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|