Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số 236-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức khen thưởng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/04/2020

21/04/2020

Kế hoạch Số 233-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch vận động, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phòng, chống dịch Covid-19

21/04/2020

21/04/2020

Kế hoạch Số: 232-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo trong phòng, chống dịch COVID-19

15/04/2020

15/04/2020

Công văn Số: 1780-CV/TĐTN-SGDĐT

CV v/v triển khai, tham gia Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ (kèm theo Thể lệ)

15/04/2020

15/04/2020

Kế hoạch Số 230-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19

10/04/2020

10/4/2020

Kế hoạch Số: 230-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông tham gia phòng, chống dịch COVID-19

10/04/2020

10/04/2020

Công văn Số: 1722-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn Số 136-CV/HĐĐ

Công văn V/v xét, tặng giải thưởng Kim Đồng, năm học 2019-2020

13/03/2020

13/3/2020

Công văn 1720-CV/TĐTN-CNĐ

CV v/v triển khai các hoạt động phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh năm 2020

12/03/2020

12/3/2020

Kế hoạch Số 216-KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn - Hội lần thứ I, năm 2020

10/03/2020

10/3/2020

Kế hoạch Số 219-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai, năm 2020 với chủ đề "Dự án xanh, trái đất sạch"

10/03/2020

10/3/2020

Công văn Số 1700-CV/TĐTN-CNĐ

Công văn triển khai giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai năm 2020

04/03/2020

04/3/2020

Kế hoạch Số 214-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức "Ngày đoàn viên" năm 2020

04/03/2020

04/3/2020

Kế hoạch Số: 211-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

26/02/2020

26/2/2020

Kế hoạch Số 209-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020

20/02/2020

20/2/2020

Kế hoạch Số: 206-KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ X, năm 2020

17/01/2020

1/17/2020

Chương trình Số 16-Ctr/TĐTN-VP

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

16/01/2020

16/1/2010

Hướng dẫn Số: 42-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2019-2023

22/11/2019

22/11/2019

Chương trình Số: 102-CTr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

11/09/2019

11/9/2019

Chương trình Số: 13-CTr/TĐTN-TTNTH

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020

11/09/2019

11/9/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|