Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Tỉnh đoàn

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Hướng dẫn Số 09-HD/TĐTN-CNĐ

Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận công trình thanh niên các cấp giai đoạn 2018-2022

10/05/2018

10/5/2018

Kế hoạch Số 55-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch tham gia xây dựng Hợp tác xã trong thanh niên giai đoạn 2018-2022

09/05/2018

09/5/2018

Hướng dẫn Số: 08-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các trường THPT, TTGDTX, giai đoạn 2018 - 2022

20/04/2018

20/4/2018

Chương trình Số: 06-CTr/TĐTN-BTG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

30/03/2018

30/3/2018

Hướng dẫn Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

15/03/2018

15/3/2018

Chương trình Số 21/CTPH-SKHCN-TĐTN

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở khoa học công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022

09/02/2018

09/2/2018

Kế hoạch Số: 22 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai”

05/02/2018

05/2/2018

Chương trình Số: 03 CTrPH/TCĐNGL-TĐTN

Chương trình phối hợp V/v tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy nghề tạo việc làm cho thanh niên, giai đoạn 2018-2022

30/01/2018

30/01/2018

Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch thực hiện "Ngày cơ sở"

25/01/2018

25/01/2018

Thông báo Số: 17-TB/UBKTTĐ

Thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

22/01/2018

22/01/2018

Quyết định Số: 48-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

12/01/2018

12/01/2018

Quyết định Số: 47-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

11/01/2018

11/01/2018

Quyết định Số: 46-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

11/01/2018

11/01/2018

Kế hoạch Số: 12-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch xây dựng lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/01/2018

09/01/2018

Hướng dẫn Số: 92 HD/HĐĐ

Hướng dẫn công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022

20/10/2017

20/10/2017

Hướng dẫn Số: 138 -HD/TĐTN-CNĐ

Hướng dẫn xây dựng Tuyến đường thanh niên tự quản

24/05/2017

24/5/2017

Kế hoạch Số: 316 -KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020

08/05/2017

08/5/2019

Hướng dẫn Số: 135-HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

27/04/2017

27/4/2017

Kế hoạch Số: 289-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021

14/12/2016

14/12/2016

Chương trình Số: 28-CT/TĐTN-BTG

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

19/09/2016

19/9/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|