Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Tỉnh đoàn

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 39-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Chương trình 03-CTr/TĐTN-TCKT

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Chương trình 02-CTHĐ/TĐTN-BTG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

30/11/2022

30/11/2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 Tài liệu

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027

11/01/2022

Dự thảo

Kế hoạch Số 432-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

20/12/2021

20/12/2021

Kế hoạch Số 426-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

13/12/2021

13/12/2021

Kế hoạch Số 402-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/10/2021

06/10/2021

Chương trình 291-Ctr/HĐĐ

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

14/09/2021

14/09/2021

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 ...

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

02/07/2021

...

Kế hoạch Số: 379 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Triển khai các biện pháp tuyên truyền và hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

01/07/2021

01/7/2021

Kế hoạch Số: 378 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động về nguồn tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai, thời kỳ 1962 - 1975 từ nay đến năm 2022

30/06/2021

30/6/2021

Công văn Số 2321-CV/TĐTN-BTG

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia cuộc thi

14/12/2020

14/12/2020

Kế hoạch Số 304-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

11/12/2020

11/12/2020

Hướng dẫn Số 55-HD/TĐTN-TCKT

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

09/12/2020

09/12/2020

Công văn Số: 2283-CV/TĐTN-TTNTH

V/v tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường năm học 2020 - 2021"

26/11/2020

26/11/2020

Công văn Số 2272-CV/TĐTN-BTG

V/v tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi sáng tác logo

17/11/2020

17/11/2020

Công văn Số 2267-CV/TĐTN-BTG

V/v tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi 90 năm truyền thống Đoàn

17/11/2020

17/11/2020

Công văn Số 2266-CV/TĐTN-BTG

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

17/11/2020

17/11/2020

Công văn Số 2265-CV/TĐTN-BTG

V/v tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng - ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

17/11/2020

17/11/2020

Công văn Số 2264-CV/TĐTN-BTG

V/v gửi tài liệu Thông tin chuyên đề Toàn cảnh trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

17/11/2020

17/11/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|