Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Tỉnh đoàn

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 34 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình "Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em" tỉnh Gia Lai năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Báo cáo 68-BC/TĐTN-TCKT

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 2 và Chương trình Công tác Đoàn tháng 3 năm 2023

28/02/2023

28/02/2023

Kế hoạch 33-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

22/02/2023

20/02/2023

Kế hoạch 32-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2023

20/02/2023

20/02/2023

Hướng dẫn 03-HD/TĐTN-TTNTH

Hướng dẫn Công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16/02/2023

16/02/2023

Kế hoạch 31-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023

16/02/2023

16/02/2023

Kế hoạch 30-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch kiểm tra giám sát; giám sát phản biện xã hội năm 2023

09/02/2023

09/02/2023

Công văn 234-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

08/02/2023

08/02/2023

Công văn 236-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuên truyền 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 

08/02/2023

08/02/2023

Kế hoạch 27-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XV và NQ ĐH Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV

06/02/2023

06/02/2023

Kế hoạch 28-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch biên soạn tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV

06/02/2023

06/02/2023

Hướng dẫn 02-HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2023

31/01/2023

31/01/2023

Kế hoạch 24 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học học kỳ I và triển khai chương trình công tác học kỳ II năm học 2022 - 2023

30/01/2023

30/01/2023

Kế hoạch 23 -KHPH/TĐTN-SGDĐT

Kế hoạch phối hợp kiểm tra - giám sát công tác Đoàn - Đội trường học  năm học 2022 - 2023

30/01/2023

30/01/2023

Chương trình 04-CTr/TĐTN-VP

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

18/01/2023

18/01/2023

Kế hoạch 21-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/01/2023

11/01/2023

Dự thảo Tài liệu

Ngày 05/01/2022: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027

04/01/2023

Dự thảo

Quyết định 52-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/01/2023

03/01/2023

Công văn 159-CV/TĐTN-BTG

Công văn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

21/12/2022

21/12/2022

Quyết định 38-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|