Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch Số 126-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022

04/03/2019

04/3/2019

Kế hoạch Số 117-KH/TĐTN-TTNTH

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em" trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022

29/01/2019

29/01/2019

Kế hoạch Số 58-KH/HĐĐ

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

29/01/2019

29/01/2019

Kế hoạch Số: 112-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022

22/01/2019

22/01/2019

Kế hoạch Số 53-KH/HĐĐ

Kế hoạch triển khai Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2022

17/12/2018

17/12/2018

Kế hoạch Số: 53 -KH/HĐĐ

Kế hoạch Triển khai Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2022

17/12/2018

17/12/2018

Kế hoạch Số 66-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018-2022

18/06/2018

18/6/2018

Kế hoạch Số 55-KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch tham gia xây dựng Hợp tác xã trong thanh niên giai đoạn 2018-2022

09/05/2018

09/5/2018

Kế hoạch Số: 22 -KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai”

05/02/2018

05/2/2018

Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch thực hiện "Ngày cơ sở"

25/01/2018

25/01/2018

Kế hoạch Số: 12-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch xây dựng lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/01/2018

09/01/2018

Kế hoạch Số: 316 -KH/TĐTN-CNĐ

Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020

08/05/2017

08/5/2019

Kế hoạch Số: 289-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021

14/12/2016

14/12/2016

Kế hoạch Số: 258a-KH/TĐTN-BTG

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020”

11/05/2016

11/5/2016

Kế hoạch Số: 248 KH/TĐTN-ĐKTHTN

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với đoàn viên, thanh thiếu niên khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016 - 2020

01/04/2016

01/4/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|